påmelding

PÅMELDINGSFRIST: Innen 1. mars!

Program Byggavfallskonferansen 2024

Arrangør: NHP-nettverket

Tid: 12 mars 2024
Sted: Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27, Oslo 

__________________________________________________________________________________

Program

Rammebetingelser

10.00: Velkommen v/ NHP-nettverket v/nettverksleder Trine Dyrstad Pettersen, NHO Byggnæringen

10.05: Åpningsforedrag: Oslobyggs strategi for en sirkulær eiendomsforvaltning v/Kjersti Folvik, Divisjonsdirektør Porteføljeutvikling i Oslobygg KF

Spørsmål og diskusjon

 

Ny kunnskap om byggavfall

10.30: Prosjekteringsavfall - hva er det og hvor kommer det fra? v/Gro Overn Mansford, Multiconsult

10:45: Ny utredning om avfallsmengder fra nybygging v/ Eirik Wærner, Multiconsult 

11.00: Nye kunnskapsprosjekter i SINTEF Community om byggavfall og sirkulære bygg, mv. v/ Kristin Fjellheim, SINTEF Community

 

Spørsmål og diskusjon

 

Pause

 

Rammebetingelser og offentlige anskaffelser

11.30: Nytt fra Miljødirektoratet – disponering av gipsavfall, forurensede masser, mv. v/ Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet

11.50: Ny veileder for miljø i offentlige anskaffelser – v/Sarah Fossen Sinnathamby, Direktoratet for forvaltning i økonomistyring (DFØ)

12.05: Innovasjonspartnerskap for økt ombruk av byggevarer v/Heather Louise Mason, Trøndelag Fylkeskommune

 

Spørsmål og diskusjon

 

12.30: Lunch

 

Praktiske case - Ombruk og gjenvinning av byggavfall og masser

13.20: Gjenvinning av overskuddsmasser i Franzefoss v/ Gaute Markussen, Franzefoss

13.40: Bærum ressursbank om Porfyr, markedssystemet for overskuddsmasser som lanseres til sommeren v/ Jon Østby, Bærum Ressursbank

14.00: Verdenslansering av Returapp'en for paller v/Jørn Tveite, Skarpnes

14.10: Hvordan kan en grossist jobbe med ombruk? v/Mariya Simon, Ahlsell

14.20: Yggdrasil - masser og avfall blir til nye produkter v/Roger Rian, Mardahl industri

Spørsmål og diskusjon

 

Pause


Forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall

15.00: Asbest-farer i byggenæringen v/ Tom Eriksen, Eriksen HMS

15.20: Ny kunnskap om bruksområder for betongavfall som inneholder krom-6 v/ Cathrine Eckbo, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

15.40: Utfordringer med håndtering av kasserte batterier på byggeplass v/ Jon Lille-Schulstad, Ragn-Sells.


Med hånden på hjertet - går vi mot en sirkulær byggenæring?

16:00: Samtale mellom:

- Are Strøm, Norsk Gjenvinning

- Sverre Kirkevold, OBOS Block Watne

- Peik Næsje, Glava og Saint-Gobain Byggevarer

Ca. 16.30: Slutt