Program

Tirsdag 24. oktober

09:00-10:00Registrering
10:00-10:15Velkomen og praktisk informasjon - v/konferansier Tor Øyvind Skeiseid
10:15-10:20Opning av konferansen - 
Fylkesordførar Anders Riise og Linda Aaram, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tema: Rammar for sjøareala med juridiske bølgeskvulp

10:20-10:50Naturavtalen - juridiske virkemiddel for bruk og vern av sjøareala
Ingrid Wang Larsen, Holt & Winge
Last ned presentasjon
10:50-11:20
Vern av marine økosystem forvaltninga si rolle sett fra WWF
Fredrik Myhre, World Wildlife Foundation-Norge
Last ned presentasjon
11:20-11:40Pause
11:40-12:00Tydelegare krav til kunnskapsbasert arealplanlegging i sjøområda
Kristin Nordli, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Last ned presentasjon
12:00-12:30Torskeoppdrett: tilgang på lokalitetar vil være avgjerande
Keven Vottestad, Torskenettverket
Last ned presentasjon
12:30-13:30Lunsj
13:30-14:00Landskapsendringar i strandsona – eit bildeperspektiv
Oskar Puschmann, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
14:00-14:30Akvakultur i kommuneplanen - med miljøføresegn
Svein Kornerud, Statsforvaltaren i Vestland
Last ned presentasjon
14:30-15:00Pause
15:00-15:30Kan alt avklarast i plan - kva er vitsen med sektorregelverket?
Marianne Bøe, BøeHareide
Last ned presentasjon
15:30-16:10Panelsamtale - Kampen om sjøareala
I panelet: Knut Kristian Skjolden (Fiskeridirektoratet), Fredrik Myhre (WWF),
Randi Grøntved (SjømatNorge) og Ingrid Ovidie Rangønes (Ordførar Averøy kommune)
16:10-16:30Takk for i dag
17:00-18:00Frivillige aktivitetar - Opplev Ålesund - guida tur i sentrum
19:00-19:30Smak av Møre og Romsdal
19:30-22:00Middag og underhaldning med Bjørn TomrenOnsdag 25. oktober

09:00-09:10God morgon!
Tema: Kunnskapsgrunnlaget
09:10-09:40Barentswatch med nye tenester- informasjon om akvakultur i din kommune
Alf M. Sollund, BarentsWatch
Last ned presentasjon
09:40-10:05Villgjøring av marin natur ved utbygging i sjø
Eli Rinde, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Last ned presentasjon
10:05-10:30Reintroduksjon av ålegras i Oslo kommune
Justyna Krajczyk Blikset, Bymiljøetaten Oslo kommune   
10:30-11:00Pause og utsjekk
Tema: Løysingar og erfaringar
11:00-11:30Havbruksutvalget og framtida for arealplanlegging i sjøområda våre
Henrik Hareide, Havbruksutvalget / BøeHareide
Last ned presentasjon
11:30-12:00Tareoppdrettarane sitt møte med arealplan - utfordringar og moglegheiter 
Heidi Meland, Norwegian Seaweed Association
Last ned presentasjon
12:00-13:00Lunsj
13:00-13:30Navigering i eit farvatn med komplekse reglar - erfaringar frå kommunal kystsoneplanlegging
Guri Hjallen Eriksen, Salt Lofoten (SALT)
Last ned presentasjon
13:30-14:00Marine grunnkart - erfaringar frå bruk
Anne Stensland, Statsforvaltaren i Rogaland
Last ned presentasjon
14:00-14:10Akvakultur i vekst: rammebetingelsar og regelverk
Kristina Hansen, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
14:10-14:20Oppsummering og avslutning
14:30-14:30Takk for no og vel heim!
Toril Hovdenak, fylkeskommunedirektør Møre og Romsdal